Ordery i odznaczenia okolicznościowe

Ordery i odznaczenia – prestiżowe nagrody dla zasłużonych

Ordery i odznaczenia to ważny punkt polskiej historii. Zhierarchizowany system odznaczania osób, które zasłużyły się dla Polski uregulowany jest przepisami prawa, a osobą, której przysługuje prawo ich nadawania jest Prezydent. Jednak ordery i odznaczenia, to nie tylko obieg oficjalny. Funkcjonują one również w formie orderów okolicznościowych, które chętnie wykorzystywane są przez firmy i organizacje.

O prawie Prezydenta RP do nadawania orderów mówi art. 138 Konstytucji RP, który stanowi, że Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia. Ordery nadawane są w dwóch trybach. W pierwszym z nich inicjatorem jest Prezydent RP, a w drugim o przyznanie orderów wnioskują uprawnione do tego podmioty – np. kapituły orderów, ministrowie.  Dodatkowo, system państwowych odznaczeń i orderów uzupełniają zestawy odznaczeń resortowych nadawanych przez ministra lub kierownika danej instytucji odznaczającej.

Ordery i odznaczenia okolicznościowe

Ordery i odznaczenia dla zasłużonych

W odróżnieniu od odznaczeń państwowych ordery i odznaczenia okolicznościowe nie funkcjonują w oficjalnym obiegu. Są one jednak bardzo często wykorzystywane przez firmy, organizacje i stowarzyszenia, które poszukują prestiżowej formy nagradzania zasłużonych osób.

Ordery kojarzą się bowiem z najwyższą formą uznania. Już sam fakt nadawania ich przez głowę państwa sprawia, że postrzegane są za odznaczenie nieosiągalne dla przeciętnego człowieka. Nic więc dziwnego, że wręczone przez przełożonych w formie podziękowania za zasługi dla organizacji sprawiają, że pracownik czuje się naprawdę doceniony.

Kiedy wręczać ordery i odznaczenia?

Ordery i odznaczenia to nagrody, które przeznaczone są przede wszystkim na wyjątkowe okoliczności. W życiu każdej firmy i organizacji pojawiają się punkty, które są kluczowe dla ich działalności. Kluczowy kontrakt, do którego podpisania przyczyniła się ciężka praca jednego z pracowników. Wejście na nowe rynki, które jest wynikiem zaangażowania całego zespołu. Okrągła rocznica, dzięki której wiadomo, że organizacja ma silne fundamenty… Przykłady można mnożyć, a każdy z nich może być doskonałą okazją do nagrodzenia pracowników przyznając im order.

Ordery okolicznościoweDo najpopularniejszych orderów i odznaczeń należą:

  • ordery za zasługi – są to odznaczenia, które wręczane są osobom, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia jakichś celów dla firmy lub organizacji. W ten sposób mogą być również nagradzani pracownicy, którzy przepracowali w firmie określony czas.
  • ordery okolicznościowe – w odróżnieniu do orderów za zasługi, ten rodzaj odznaczeń wręczany jest w związku z wystąpieniem danej okazji, np. XX-lecia działalności firmy, jednorazowego, ale niezwykle ważnego wydarzenia, realizacji jakiegoś strategicznego celu.
  • odznaczenia i ordery za przynależność – ten rodzaj odznaczeń nadawany jest w przypadku stowarzyszeń i klubów, które w ten sposób chcą nagrodzić swoich członków.

Nasza firma jako producent metalowych odlewów produkuje również ordery i odznaczenia okolicznościowe. Doświadczenie zdobywane od wielu lat pozwala nam oferować produkty najwyższej jakości. Każdy projekt realizujemy na zamówienie, zgodnie z wytycznymi Klientów. Jeżeli poszukujesz producenta orderów i odznaczeń okolicznościowych kliknij poniższy przycisk i zapoznaj się z naszą ofertą: